ഉയർന്ന ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റോക്കിംഗ്സ്

20200703171114771

സെജിയാങ് ഗുവോക്സിംഗ് മെഷിനറി കോ, ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസാണ്, ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന "ചൈന മോഡേൺ ഇക്കണോമിക് മോഡ് സിറ്റി ഈ കോ ഒരു ശക്തമായ സാങ്കേതിക ശക്തി കൈവരിക്കുകയും വിപുലമായ കവർ-യാൻ മെഷീൻ സീരീസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഗാർഹിക മൂടിയ നൂൽ മെഷീന്റെ തലയിൽ നിൽക്കുന്നു.